MỤC TIÊU

- Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm: với mục tiêu trở thành nhà sản xuất tủ điện, thang cáp, máng cáp…

hàng đầu, chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thiện chất lượng sản phẩm thông qua việc nâng cao năng suất lao động và cải tiến công nghệ. Công ty TRÍ DŨNG đã áp dụng nhiều cải tiến để tự động hoá dây chuyền, tiết kiệm nhân công và phát huy tối đa nguồn nhân lực.

- Lấy khách hàng làm trọng tâm:

TRÍ DŨNG cam kết phấn đấu nhằm thõa mãn tối đa nhu cầu khách hàng. TRÍ DŨNG lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục đích để hoạt động. Chúng tôi cam kết giao sản phẩm đúng chất lượng, đủ số lượng và đúng thời gian.

- Luôn luôn năng động, sáng tạo:

 Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt, để tồn tại và phát triển TRÍ DŨNG phải luôn luôn năng động và sáng tạo. Trong công ty, chúng tôi tạo một môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp để mọi cá nhân có thể tự do phát huy hết khả năng.  Ngoài công ty, chúng tôi sử dụng những chính sách ứng biến linh hoạt đối với những biến động của thị trường.